Periferic Records - Stereo Kft.      H-1114 Budapest, Bartók Béla út 59.   tel.: +36-1-385-63-43   
stereokft@gmail.com
Lovász Irén
Magyarország
 
 
Női hang folk, világzene

További részletek, nagyobb kép, tracklist "A Női hang a Gyógyító hangok sorozat harmadik darabja. Az album főként olyan magyar népdalokat tartalmaz, amelyek a hagyományos magyar társadalomban megélt, és a folklórban megénekelt, kimondott női szerepekről, sorsokról, élethelyzetekről, érzésekről, konfliktusokról szólnak. Elhangzanak kislánykori gyermekjátékok, menyasszonyi búcsúztatók, menyegzői énekek, altatók, dalok a boldog és boldogtalan szerelemről, az asszonysorsról, hallható ballada, könnyű szülésre mondott népi imádság és sirató is. Hisz az élet és a halál kapujában is a nők kísérik az embert, és a fontos élethelyzeteket kitüntetik énekükkel, a női hanggal. A lemez nyitó és zárószáma a nő sajátos, teremtő, alkotó, életet adó áldott képességét dicséri, az életerőt hirdeti. Ez adja a keretét, egyben abszolút, örök értelmét a női létnek, és ennek fényében törpül el, értékelődik át és válik elviselhetővé a mindennapi egyedi női élet bármely nehézsége."

Lovász Irén - ének

Közreműködik:
Hortobágyi László
Gémesi Réka - ének
Gyenis Petra - ének
Kutasi Linda - ének
Lovász Antalné - ének

1.Ég szülte földet
2.Tölgyfa
3.Nap, Hold, csillag
4.Gyertek lányok játszani
5.Leányálom
6.Párosulás
7.Cidrus
8.Pántlika
9.Gyöngykoszorú
10.Menyegző
11.Párta, párta
12.Lányom, lányom
13.Menyasszonybúcsú
14.Fehér galamb
15.Lánypajtásim
16.Piros hajnal csillaga
17.Dunna, dunna
18.Altatóim
19.A szerelem betegje
20.Életemben csak egyszer
21.Kedves szülődajkám
22.Asszonyélet
23.Fűnek, fának
24.Este lett az idő
25.Mamámé
26.Fehér Anna
27.Nyugodalomra
28.Életerő
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
SVCD 06 CD 2017   3500 Ft
 
 
Szerelmes virág világzene

További részletek, nagyobb kép, tracklist Mivel abban a korban még élénk volt az átjárás a „crossover” népzene és műzene, falusi és városi, utcai és udvari, underground és hivatalos kultúra, népköltészet és műköltészet, a magyar és az érintkező kultúrák között, oda-vissza hatottak egymásra ezek a szintek, rétegek, stílusok. A mostani Reneszánsz Év kapcsán ezt a zene-, irodalom- és kultúrtörténeti folyamatot szeretnénk ismertebbé tenni. Közben a mai ember számára is szórakoztató, élvezhető formában adjuk elő a reneszánszkori udvarlás, szerelmi költészet mintáit. A mai fiatal célközönségnek is szól ez a zene, akiknél a modern szerelmi költészet már többnyire sms tömörségben és formában jelenik meg. A lemez alapját a magyar szerelmi költészet szájhagyományban, népdalainkban és a 16-18. század kéziratos énekeskönyvekben, kódexekben fennmaradt gyöngyszemei adják. Korabeli „slágerek”, népszerű és ma már kevésbé ismert dalok, valamint reneszánsz hangszeres táncok átiratai, feldolgozásai hangzanak el. A zenei előadás stílusa vállaltan természetes. Természetes énekhangon, igyekszik közel hozni a hallgatókhoz az archaikus szövegeket. A korabeli hangszerek, és pl. az ütőhangszeres játéktechnika teszik valóban varázslatossá az egyébként is könnyed, üde hangzó anyagot. Különös ínyencsége a lemeznek, hogy a török kultúrával való korabeli keveredés, valamint a zsidó folklórban megmaradt emlékeket is felidézünk. Korabeli török virágénekekből is előadunk török nyelvű párhuzamokat, valamint virágéneket héber nyelvű töredékekkel. Ezzel a magyarországi világzenének egy eddig aligha ismert korai megjelenésére is felhívhatjuk a figyelmet. A korabeli, méltóságteljes, elegáns húros hangszerekkel, a népi furulyák naiv bájával, filigránságával, a bőrdudák ősi erejével, és az archaikus ütőhangszerek virtuóz játéktechnikájával, sokszínségével igyekeztünk élővé tenni az egyébként is könnyed, üde régizenét. A lemez „crossover” jellegét a tudatosan választott kiváló zenészek is garantálják, akik a mai magyar népzene, régizene, és kisérleti jazz egymástól látszólag távol eső vidékeiről érkeztek. Ki-ki hozta saját tapasztalatát, tudását, tehetségét, kreativitását és egyéniségét, hogy életre keltsék, és fogyaszthatóvá, szórakoztatóvá tegyék ezt a többszáz éves zenei kultúrát. Ettől vált nagyon emberivé és maivá a régizenének és korabeli népzenének ez az új értelmezése.

Lovász Irén - ének
Győri István - reneszánsz lant, barokk gitár
Szabó Zsolt - viola da gamba, fidula
Ágoston Béla - duda, fujara, furulya, kaval
Horváth Kornél - ütőhangszerek

1.Egy bokrétárul
2.Csak búbánat
3.Légy aranyalmám
4.Szerelem nélkül…
5.Szerelmes virág
6.Lelkemet szállotta meg
7.Arany ideim folyása
8.Minden állat
9.Három féle virág
10.Megfogott madár
11.Filibili szép madár
12.Tied leszek már
13.Ideje volna már
14.Téged óhajt az én szívem
15.Egy fertály óra
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
SVCD 03 CD 2008   3500 Ft
 
 
Égi hang világzene

További részletek, nagyobb kép, tracklist Ez a lemez egy most induló négyrészes sorozat első darabja. Az ÉGI HANG, a NŐI HANG, a BELSŐ HANG és a GYÓGYÍTÓ HANG című lemezeket összekötő gondolat az emberi hang segítő, gyógyító erején alapul. Ez a zene, és ezen belül az emberi énekhang egyik legfontosabb, egyetemes és ősi sajátossága
Az ÉGI HANG című lemez főként régi magyar népdalokat, népénekeket tartalmaz, amelyek többnyire szájhagyományban maradtak fenn. A karácsony, húsvét, pünkösd ünnepkörét idéző dalok mellett felcsendülnek olyan Mária-énekek, melyekben fellelhető a védelmező, oltalmazó, segítő, gyógyító istenanya archetipikus alakja. A középkori latin nyelvű ambrozián énekek és az olasz lauda az európai párhuzamokat, valamint a népi- és hivatalos vallásosság egymás mellett élésének dinamikáját, színességét hivatott itt képviselni.
A zenei kíséretek a világ számos kultúrájában az elmélyülést segítő, s az örökkévalóság zenei megjelenítésére szolgáló burdon-technikának különböző, szabadon értelmezett változatai, a doromb-énektől az improvizatív és repetitív dallam-osztinátóig. A hangszeres és vokális improvizációkat a felvétel helyéül szolgáló altemplom varázslatos akusztikája is inspirálta.

Lovász Irén – ének
Szokolay Dongó Balázs – furlyák, fujara, szoprán szaxofon
VOCES3 ÉNEKEGYÜTTES
Mizsei Zoltán – ének, harmonium, psalterium, középkori hárfa
Demjén András – ének
Gyulai Csaba – ének, középkori hárfa

1.Jelenti magát - Announces himself
2.Kinyílott egy szép rózsafa - A beuteous resetree
3.Aranyból is, ezüstből is - Of Gold and Silver
4.Aranyágom - My golden twing
5.Mennynek, földnek királya - King of Earth and Heaven
6.Csucsujj el - Hush you babe
7.Gaude
8.Csendességben - In peace and quiet
9.Éles, köves utak - Roads of cobblestones
10.Nap, hold elsötétedik - The Sun and Moon go dark
11.Sírnak az csillagok - The stars all sob for Thee
12.Dove vai
13.Világ világa, virágnak virága - Flower of all mortal flowers
14.Tüzes nyelveknek szólása - Speech of tonques of fire
15.Laudemus virginem - Laudemus virginem
16.Szűzeknek virága - Flower of all virgins
17.Boldogasszony - Holy Virgin Mother
18.Psalmus CXLVIII - Psalmus CXLVIII
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
SVCD 01 CD 2006   3500 Ft