Periferic Records - Stereo Kft.      H-1114 Budapest, Bartók Béla út 59.   tel.: +36-1-385-63-43   
stereokft@gmail.com
Szerényi Béla / Nagy János / Kóta Judit
Magyarország
 
 
Adj már csendességet egyházi zene, kortárs

További részletek, nagyobb kép, tracklist A reformáció idején döbbenetes erővel tört fel nemzetünk alkotó energiája, amely a szó szoros
értelmében kivirágozta templomainkat és megtöltötte azokat szebbnél szebb énekekkel. Ezek az alkotások a népművészetben gyökereztek, valahol az ôsidôkben, de születésük pillanatában kifejezetten kortárs mûvek voltak! Egyetemességük éppen abban rejlik, hogy a sok évszázados – évezredes –, népünk lelkében érlelt motívumok formálták ôket. Kortárs zene volt tehát születése pillanatában, és az is kell maradjon napjainkban is, mert ebben tud megmutatkozni igazán a hit ereje. „A zene Isten ajándéka, ha pedig az, akkor az Ô dicsôségére kell vele élnünk.” (Kálvin János)
Éppen az a szándék alakíttatta meg velünk Quintetünket 2002-ben, hogy felhívjuk a figyelmet a protestáns (elsôsorban magyar dallamú és szövegû református) egyházi énekekre, a bennük rejlô szépségre, a szövegek el nem évülô tartalmára. Kompozícióinkkal nem a gyülekezeti éneklést kívánjuk megújítani, de legfôbb szándékunk, hogy régi-régi énekeinkben ne az avíttat, ósdit lássa a XXI. század embere, hanem éppen a folyamatosan változásra képes kincset. Olyan zenei szövetet hoztunk létre amely a jazz és a népzene egyfajta ötvözete de igyekeztünk mindezt alárendelni az eredeti dallamnak és szövegnek. Ez alatt mi nem azt értjük, hogy csak vallásos tárgyú lehet egy zenemû, de olyannak kellene lennie, ami a „fantáziát nem égeti, hanem táplálja, nem lenyûgözi, hanem felszabadítja a magasba és nyugtató, hűs érintésére a lélek legnemesebb erôforrásai fakadnak fel.” (Makkai Sándor)
Nagy János

Kóta Judit – ének
Szerényi Béla – tekerőlant
Nagy János – zongora
Horváth Balázs – nagybőgő
Szendőfi Péter – dob

1.Jelenti magát Jézus (4:39)
2.Adj már csendességet (6:11)
3.Teremtő Istenünk (4:21)
4.159 (3:16)
5.Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom (3:35)
6.Urunknak Ura (5:24)
7.Gondviselő jó Atyám vagy (6:29)
8.Lelki próbáimban (7:52)
9.Mely igen jó az Úr Istent dícsérni (3:53)
10.Mostan kinyilt egy szép rózsavirág (6:19)
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
BGCD 153 CD 2005   2000 Ft
 
Kapcsolódó cikkek, kritikák:
Szívemet hozzád emelem - református énekek ma Vasárnapi Hírek
2004 . :