Periferic Records - Stereo Kft.      H-1114 Budapest, Bartók Béla út 59.   tel.: +36-1-385-63-43   
stereokft@gmail.com
Szvorák Kati
Magyarország
 
 
A teremtés dícsérete (könyv + CD) egyházi zene, világzene

További részletek, nagyobb kép, tracklist Római katolikus, görög katolikus, református, evangélikus, unitárius, baptista és zsidó énekek.

„Eleink - hét egyházban - a Teremtést dicsérő énekeikben Istent magasztalják, aki kezdetkor az ég és a föld után a természetet, majd az embert teremtette meg a maga képére és hasonlatosságára. Azután az Édenkertben mindezt ránk bízta, hogy műveljük, őrizzük! Tisztességgel, becsülettel! - hogy utódaink is dalolhassák:" Mindeneknek Teremtője, üdvözítsd a téged éneklőket!" Kudlik Júlia

Szvorák Katalin – ének
Andrejszki Judit - csembaló, orgona, ének
Gombai Tamás – hegedű
Kórodi Júlia - hegedű, brácsa
Pejtsik Péter - feldolgozások, zenék, hangszerelés, sampler, hegedű, cselló, bőgő

I. Mindeneknek Teremtője (Görög katolikus énekek)
1.Ki mint Isten az eget
2.Áldjad én lelkem az Urat
3.Dicsérjétek az Urat a mennyekben

II. Testvérünk a nap (Római katolikus énekek)
4.Jelenti magát Jézus
5.Dicsérjétek muzsikával az Urat
- Új éneket daloljatok Istennek I.
- Egek urát áldjuk
- Új éneket daloljatok Istennek II.
- Dicsérjétek az Urat
- Új éneket daloljatok Istennek III.
- Dicsérd lelkem dallal
6.Mérhetetlen Úr
7.Íme, tündöklik hajnali nap fénye
- Az éjszakának sötétsége oszlik
- Emlékezzél meg

III. 8. Ég, föld, tenger és a szél (baptista ének)

IV. 9. Dicsőült helyeken (evangélikus, református, unitárius énekek)
- Dicsőült helyeken I. (evangélikus)
- Áldjad, lelkem, az Urat (református)
- Dicséret, dicsőség (unitárius)
- Dicsőült helyeken II.(református)

V. Világosság lőn (református énekek)
10.Atya Úr Isten, rólad vallást tészek
11.Meghódol lelkem tenéked

VI. Világoknak atyja (zsidó énekek)
12.Vájchullu
13.Já ribon
14.Joh riboin olam

VII. Csillagoknak Teremtője (evangélikus énekek)
15.Amilyen magasan van az ég meghallgatás
16.Föld, virulj ki, hadd fakadjon meghallgatás
17.Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk
18.Csillagoknak Teremtője

VIII. 19. Ím, készen áll az alkotás (baptista ének)

Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
REP 014 CD+könyv 2010   0 Ft
 
 
Szép országom világzene

További részletek, nagyobb kép, tracklist "Tíz gyönyörű, önálló, elgondolkodtató remekmű eme hanghordozón. Tán ennyi is elég lenne a méltatásból. (...) Nem egy alkalomra készült ez a lemeznyi anyag. Legfeljebb az jelenti az apropót, hogy zseniális szöveg-zene egymásra találása hozta előtérbe a szakmában jól ismert, neves alkotókat. Művészi szintéren soha nem volt idegen, hogy nemzetiségtől függetlenül, számosan vesznek részt, egy-egy komoly, színvonalas produkció elkészítésében. Így történt a Szép országom, szép szerelmem létrehozásakor is. Több náció művészei alakítják legjobb formájukat kivételes felvételeken." – Magdus Tamás

Szvorák Katalin – ének
Lőrincz György – fúvóshangszerek, villanyszaxofon, ének
Szűts István – szintetizátor, billentyűs hangszerek, hegedű, harmonika, tekerőlant, citera, ének
Laukó „Tüsi” Tibor – kongák, ütőhangszerek, vokál
Gáspár Álmos – hegedű
Gulyás Ferenc – furulya, tekerő, citera, pánsíp
Fehér Adrienne, Jónás Andi, Mr. Basary, Szeles Erika - vokál

1.Fohász
2.Bujdosó ének
3.Szent László
4.Ének a régmúltból
5.Kárpátok őrei
6.Érzés
7.Mikor a hajnal fényei
8.Nagyjaink
9.Valami történik odafenn
10.Vándoroknak
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
FA 5022 CD 2006   3200 Ft
 
 
Télkergető - Közép-Európa farsangjai folk

További részletek, nagyobb kép, tracklist "A 'Télkergető' tágabb hazánk népeinek zenéjéből merít, szinte azt mondhatnám, magába öleli annak közel valamennyi népét, amelynek sorsa egy évezred vérzivataros történelme során közös volt és folyamatosan hatott egymásra. Aki ezt a közös hangot megszólaltatja, Szvorák Katalin, a magyar és a vele együtt élő minden népzenéjének leghivatottabb művészeti tolmácsa. Amit hallanak, tekintsék ezer év zenéje csokrának, szeressék együtt és külön-külön minden ékes virágszálát. S fogadják Szvorák Katalintól, aki a csokrot szedte és átnyújtja Önöknek ajándékul, illő szeretettel." - Göncz Árpád

Szvorák Kati - ének
MULATSCHAG GRUPPE
PONITRAN
Ágoston Béla - klarinét, duda
Joszif Jurijevic Cernavec - harmonika
Jurij Alexandrovic Cernavec - doromb
Gombai Tamás - hegedű
Huszár Mihály - nagybőgő, harmonika, ének
Kiss Ferenc - ének, koboz, citera, doromb, tambura, ütőhangszerek, hegedű, tekerő, kanna
Kürtösi Zsolt - nagybőgő
Péterdi Péter - billentyűsök
Szabó Zoltán - horvát duda, brácsatambura, okarina
D. Tóth Sándor- brácsa
A VASAS Együttes táncosai,
A szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola népdaltagozatos növendékei: Kiss Flóra, Sasvári Berci, Sasvári Borcsa, Sasvári Marci, Szebedy Csenge, Tamási Rebeka, Tímár Sára, Zetelaki Réka - ének

1. Ma vagyon farsang híres napja
2. Ez ki háza, ki háza / Morenička krásna / Villő, villő, selyemsátor
3. Za nuno balişo
4. Hipp, hopp farsang / A farsangi napokba / Fassang, fassang / Majd úgy fogunk táncolni / Hajtsátok ki a farsangot
5. Kura Jóska, dudáljon kend / Fassangi, fassangi düdülüdű / Ecce neki dáridom / Farsang három napjában
6. Pod šable / Z jednej díry netopíry / Pred Brnom, za Brnom / Fašiangy turice / Už sa fašiang kráti
7. Elmúlott a hosszú farsang / Ó mennyei szentek
8. Dúsgazdag siralma
9. Sokác kóló / Víle - busótánc / Drmeš
10. Talalaj, talalaj / Pocik egye kovásztokat / Sárdó gyűjjön
11. Haj ki kiszi, haj ki / Haj ki kisze, haj ki
12. Keď si videl že nemôžem / Fašiangske polky
13. Jaj, de szennyes a kendője / A farsangos akkor csinos / Réztepsiben sül a málé
14. Faschingmarsch / Schön langsam / Och, du lieber Augustin
15. Huculka
16. A macskának kesely lába
17. Gakavik
18. Ezek a szép szász lányok
19. Illik a tánc a rongyosnak / Illik a tánc a cudarnak / Fehér ruha bagaria / Kék az ibolya
20. Hopp csillárom / Fáj a szívem itt, itt, itt / Farsang, farsang ezer is eltellett

Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
HCD 18258 CD 2003   2500 Ft
 
 
Napfogyatkozás - Bánatdalok folk

További részletek, nagyobb kép, tracklist "Szvorák Kati - akit valamikor Palotai Erzsi 'a napsugár kishúgának' nevezett - tizenkettedik önálló lemezén legrejtettebb énünk énekei, a sokféleképpen átélt bánat dalai szólalnak meg. A nap és a háború árnyékában újraénekelt dalok gyógyító időszerűséggel, lélekbúvárként tárják elénk a magaány, a szomorúság érzéseit. A nap, a hold, a csillagok, a hajnali harmat és szerelem üzenetét dalolja Szvorák Kati, a kitűnő teremtés, a pacsitrtatorkú, istenáldotta énekes..." - Utassy József

Szvorák Kati - ének
Ágoston Béla - dorombének, duda
Bolya Mátyás - koboz
D. Tóth Sándor - brácsa
Gombai Tamás - hegedű
Kürtösi Zsolt - bőgő

1. Add fel Isten azt a napot - Dalok Gyimesfelsőlokból
S ne ne ne
Napom, Napom, fényes napom

2. Harmatos rokolya - Moldvai szerelmesdalok
Búzaszemet szed a galamb
Mind azt mondja a viola

3. Feljött a nap - Gyimesi keservesek
Bújdosik az árva madár
Bánat, bánat, de nehéz vagy
Feljött a nap

4. Rózsám szerelme - Moldvai szerelmesek
Beteg vagyok
Indulj el egy úton
Gyere ki te gyöngyvirág

5. Bakonyi visszhang - Dudanóták
Sej duda, duda
Megérett a búza
Nem ettem én gelegenyét
Házasodik a lapát
Aki dudás akar lenni
Három ürü nem nagy falka
Kályha vállán ül a cica

6. Ne sírj, rózsám - Gyimesi dalok
El-el... haza, haza
Elment az a kicsi madár
Úgy elmegyek

7. Piros hajnal csillaga - Felföldi lakodalmasok
Ne aludj el
Ó, én édes aranyos kácsám
Téli zöld
Segélj el, Uram
Anyám, anyám
Zörög a kocsi
Elment a madárka

8. Csillagtalan sötét éjjel - Éjjeli és hajnali nóták Erdélyből
Tele van a sötét égbolt
Csillagtalan sötét éjjel
Arra kérem az én jó Istenemet
A hajnali csillag ragyog

9. Hajnalváró - Somogyi és gömöri rabének
Isten hozzád szülöttem föld
Várom én is hajnalomat

1.Add fel Isten azt a napot - dalok Gyimesfelsőlokból
2.Harmatos rokolya - moldvai szerelmesdalok
3.Feljött a nap - gyimesi keservesek
4.Rózsám szerelme - moldvai szerelmesek
5.Bakonyi visszhang - dudanóták
6.Ne sírj, rózsám - gyimesi dalok
7.Piros hajnal csillaga - felföldi lakodalmasok
8.Csillagtalan sötét éjjel - éjjeli és hajnali nóták Erdélyből
9.Hajnalváró - somogyi és gömöri rabének
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
HCD 18239 CD 1999   3800 Ft