Periferic Records - Stereo Kft.      H-1114 Budapest, Bartók Béla út 59.   tel.: +36-1-385-63-43   
stereokft@gmail.com
Tímár Sára
Magyarország
 
 
Minek nevezzelek… folk, világzene

További részletek, nagyobb kép, tracklist Tímár Sára lelkesedésének és művészetének forrását – ahogy 45 éve már az egész táncházas generációét is – az élő népzenével való közvetlen találkozás élménye jelenti. 2009 óta jár népzenei gyűjtőutakra, hogy első kézből és komplex módon tanulhassa el a gyönyörű dallamokat. Munkájához ezek adnak valódi lendületet és inspirációt.

"A SZERELEM az életünknek értelmet adó, halhatatlan fogalom, amely elődeink, mestereink számára is vezérfonalat jelentett egész életük folyamán. Van-e kézenfekvőbb, mint e bölcsességükben követni őket, amikor a népdalainkon keresztül az igaz szerelmet éltetjük?

Első szólólemezem címe Petőfi Sándor ismert költeményére utal: Minek nevezzelek… A költő különböző képeken keresztül nevezi meg szerelmét, amely képek a folklór világából is ismeretesek számunkra, jellegzetes motívumai gyönyörű népdalainknak. Széki összeállításom Petőfi versekből áll, ezeket a szövegeket sajátjuknak érezték az ott lakók, így olvadhatott be a néphagyományba.

Az érzelmi kötődés különböző állomásait javarészt olyan tájegységek dallamkincsén keresztül éneklem el, amelyekhez személyes élmények fűznek. Nagy hatást gyakoroltak rám az erdélyi Mezőség és Küküllő-mente énekesei és zenészei, a személyesen tőlük tanult kedvenc dalaimat válogattam össze. Ízelítőt adok Hajdú-Bihar megyéből, Moldvából is. Nagyon kedves nekem a lemez befejező száma, amely a Gyimesi asszonymulatság címet viseli. Ezt azokkal a barátnőimmel énekeltük el, akikkel hosszú évek óta közösen éljük át a női életfordulókat.

Szomorú, de egyben felemelő élményként éltem meg Szántó Ferencnél, a magyarbecei prímás, furulyás, énekesnél tett látogatásunkat, hisz mi voltunk az utolsók, akik személyesen tanulhattuk dalait és gyűjthettünk tőle: röviddel ottlétünk után lepihent és örök álomra szenderült. Az ő emlékére készült Szántó Feri bácsié című összeállításom. Fogadják ezt a lemezt olyan nagy szeretettel, mint amivel készítettük." Tímár Sára

Kalász Máté - hegedű
Mihó Attila - hegedű
Draskóczy Lídia - hegedű
Fekete Márton - brácsa, háromhúros kontra
Lelkes András - bőgő
Szabó Dániel - cimbalom, ének
Juhász Zoltán - furulya
Halászi Lehel - furulya, kaval, tánc
Németh László - koboz
Benke Félix - dob
András Orsolya - ütőgardon, ének
Sebő Ferenc - ének
Ducz Erzsébet - ének
Enyedi Ágnes - ének
Égető Emese - ének
Horváth Sára - ének
Paár Julianna - ének
Soós Réka - ének

1.Tiszta szívből, szeretetből... (Magyarszovát, Mezőség)
2.Petőfi népdalok (Szék, Mezőség)
3.Elment az én párom... (Moldva)
4.Ha folyóvíz volnék... (Moldva)
5.De szerelmes egy este... (Nyíradony, Nyírség)
6.Szántó Feri bácsié (Magyarbece, Erdélyi-Hegyalja)
7.Balázstelki duó (Balázstelke, Küküllő-vidék)
8.Szabad madár... (Harangláb, Küküllő-vidék)
9.Gyimesi asszonymulatság
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
GCD 196 CD 2018   3400 Ft
 
 
Református hálaének népzenével egyházi zene, folk

További részletek, nagyobb kép, tracklist Tímár Sára református családban nőtt fel, az egyházi dalok gyermekkora óta fontos szerepet töltenek be az életében. Egy kalotaszegi gyülekezetben hallott először olyan egyházi dalokat, amelyeknél a helyi hívők a máshol megszokott általános gyülekezeti gyakorlattól eltérően beemelték a saját tájegységük népzenéjének előadásmódját a liturgikus gyakorlatba, és a jól ismert dallamokat népzenei díszítésekkel szólaltatták meg. Az élmény hatására kezdett el foglalkozni a lejegyzett és egységes, valamint a nép ajkán variálódott anyag összehasonlításával. Ezeket a zsoltárokat és dicséreteket a régi falusi közösségekben otthon és munka közben, az élet bármely időszakában énekelték. Korunk embere azonban az egyházi énekeket nem használja a templom falain kívül. „Számomra e dallamok egyenértékűek a magyar népdalkinccsel! Minden vágyam, hogy ezek ismét részesei legyenek mindennapi életünknek. Remélem, hogy ez a néphagyományból merített új hangzás meghozza a kedvet minden hívő számára a szívből jövő énekes imádsághoz.”

Tímár Sára - ének
Bolya Mátyás - koboz, citera (1,5,9,11,12,13)
Szabó Dániel - cimbalom, ének (1-9)
Mihó Attila - hegedű (2,4,5)
Fekete Márton - brácsa ének (2,4,6,8,9)
Lelkes András - bőgő, cselló, ének (2,4,5,6,8,9,12)
Halászi Lehel - furulya (7,11)
Bartha Zsolt (3,6), Gózon Éva (3,13), Kaszap Johanna (9), Lászay Lili (9), Orbán Johanna (3,13), Paládi Attila (9), Szabó Nóra (9), Váray László (3) - ének, próza

1.Megváltómnak éneklek
2.Betlehembe siessünk
3.Krisztus Urunknak áldott születésén...
4.Reforduló
5.Új világosság
6.Fehér virágja
7.Lehullott Jézus vére
8.Krisztus feltámadott
9.Pünkösd
10.Tebenned bíztunk eleitől fogva...
11.Reám vigyázz
12.Ó, én Uram
13.Örök világosság
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
GCD 209 CD 2018   3400 Ft