Periferic Records - Stereo Kft.      H-1114 Budapest, Bartók Béla út 59.   tel.: +36-1-385-63-43   
stereokft@gmail.com
Szászcsávási zenekar
Románia
 
 
3. folk

További részletek, nagyobb kép, tracklist Szászcsávás kivételes helyet foglal el a magyar zenetörténetben: a magyar népi éneklésben teljesen általános egyszólamúság kivételeképpen talán az egyetlen olyan falu, ahol több szólamban énekelnek. Ez a XVIII. század végén, a nyugati egyetemeket megjárt protestáns teológusok által meghonosított többszólamú templomi éneklés folklorizálódott formája.
A kutatások szerint a szászcsávási kórushagyomány az egymástól a szólamok számában, a szerkesztés elveiben különböző iskolák közül a bázelire vezethető vissza. A faluban ma is működik az ötszólamú kórus, a falu minden magyar lakosa - az iskolástól az idősekig – énekel, a szólamok apáról fiúra öröklődnek. A kórus fellépésein kívül az istentiszteleteken, lakodalmakban, mulatságokban is több szólamban énekelnek. Az ilyen mulatságokban a népies műdalok dominálnak, de énekelnek nótákat, népdalokat, táncdallamokat is.

A hangszeres zenével Erdélyben hagyományosan a cigányok – II. világháború előtt rajtuk kívül még a zsidók – foglalkoztak, lakodalmakba, mulatságokba őket fogadták meg. A csávási cigány zenészek több nemzedékre visszamenően a környék híres muzsikusai: bár a kórusnak nem tagjai, az énekeket ők is jól ismerik, és az átlagosnál zeneileg igényesebb közönségük a gyenge muzsikusokat nem tűri meg. Az erdélyi mérték szerint jómódú faluban a cigányok alkalmi mezőgazdasági munkából és téglavetésből tengődve külön telepen, cigánysoron élnek. A nyomorúságos körülmények közül való kiemelkedés egyetlen lehetősége a zenélés. A cigányok közül igen sokan játszanak valamilyen hangszeren: főleg vonóshangszeren, újabban tangóharmonikán, dobon, szaxofonon, elektromos orgonán is. A faluban ma is több zenekarra való zenész él. A CD-n kerültük a hagyományos hangzásba nem illő hangszereket, így itt az a vonóshangzás hallható, amely egy nemzedékkel korábban még általános volt az erdélyi népi tánczenében, és amelyet a hozzá tartozó repertoárral együtt mára egyre jobban kiszorít az elektromos zene.
Szánthó Zoltán

Jámbor István „Dumnezu” első hegedű (1-8, 11-16), ének (8.) Csányi Sándor „Cilika” hegedű (1, 3, 7-8, 11-12, 15-16), szájbőgő (10) Mezei Levente „Leves” hegedű (1-3, 7-9, 11-12, 14-16), szájhegedű (10) Mezei Ferenc „Csángáló” kontra (1-8, 11-16), szájkontra (10)
Jámbor Ferenc „Tocsila” „mélyhúros” kontra (3, 7-8, 15-16), primkontra (2),
szájkontra (10)
Csányi Mátyás „Mutis” bőgő (1-9, 11-16), szájbőgő (10) Közreműködik: Lunka Erzsi „Ikola” ének (13) Erdős „Dádá” János ének (4) Mezei „Bendős” Ferenc bőgő (13) Erdős „Csinga” István ének (4)

Közreműködik:
Lunka Erzsi „Ikola” ének (13)
Erdős „Dádá” János ének (4)
Mezei „Bendős” Ferenc bőgő (13)
Erdős „Csinga” István ének (4)

1.Csárdás és szökős
2.A Vén Kránci verbunkja
3.Székely verbunk
4.Énekelt asztali és csárdás
5.Féloláhos
6.Cigány asztali hallgató
7.Cigány csárdás és szökő
8.„Gyertek fúk, menjünk a kocsmába”
9.Mahala
10.Csárdás és szökő „szájból”
11.Román hallgató
12.De-a-purtat, ceardaş, hârtag
13.Énekelt cigány csárdás
14.Keménynagyszőllősi csárdások
15.Cigány szökő
16.Rákóczi induló
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
FA 3832 CD 2016   2900 Ft
 
 
1990 folk

További részletek, nagyobb kép, tracklist Ez a CD az 1990-ben Szászcsáváson (az 1913-as helységnévtár szerint Csávás, Kis-Küküllő vármegye; ma: Ceuaş, Maros megye, Románia) készült helyszíni gyűjtésekből való válogatás. A gyűjtések különböző időpontban és különböző szászcsávási helyszíneken, különböző technikai eszközökkel és akusztikai körülmények között készültek. Az általában több óra időtartamú gyűjtésekből azokat a felvételeket válogattuk ki, amelyek 26 év távlatából, a Szászcsávási Zenekar CD-inek és egyéb felvételeinek, magyarországi és nemzetközi szerepléseinek ismeretében is érdekesek lehetnek.

Ebben az időben a szászcsávási zenészek Magyarországon még egyáltalán nem voltak ismertek. Annak ellenére, hogy 1989-ben az Electrecord kiadásában már megjelent egy a hagyományos magyar tánczenei repertoárt bemutató lemez Pávai István helyszíni gyűjtéseiből, Jámbor „Dumnezu” István prímás, Mezei Ferenc „Csángáló” kontrás és Csányi Mátyás „Mutis” bőgős előadásában. Szászcsáváson sok kiváló, a hagyományos repertoárt ismerő és rendszeresen muzsikáló zenész élt, akik nem csak magyaroknak, hanem cigányoknak és románoknak; sőt, korábban a környéken élt, de a 80-as években szinte teljes számban Németországba kitelepült szászoknak is muzsikáltak. Az 1990-es gyűjtések ezen zenészek és repertoárjuk megismerését célozták, és a gyűjtések közben alakult ki az a csapat, akik aztán „Szászcsávási Zenekar” néven lettek világhírűek.

Csányi Mátyás „Mutis” bőgő (1-10, 12, 15)
Csányi Sándor „Cilika” hegedű (1 és 2 -jobb oldalon)
Jámbor Ferenc „Tocsila” kontra (1-10, 12-15)
Jámbor István „Dumnezu” hegedű (1 -bal oldalon, 13-14)
Mezei Ferenc „Csángáló” primkontra (1-2, 17-18), kontra (16), bőgő (13-14)
Mezei Levente „Leves” hegedű (10 és 12 -jobb oldalon, 17-18,), furulya (15), tánc (14)
Mezei Károly „Kusler” hegedű (16)
Lunka Márton „Pápu” hegedű (2 -középen, 3-9, 10, 12 -bal oldalon), bemondás (11)

1.Cigány csárdás és szökő (1.)
2.Cigány csárdás és szökő (2.)
3.Haidau
4.Invârtita
5.Hârţag
6.Szegényes
7.Vénes csárdás (1.)
8.Vénes csárdás (2.)
9.Ţitruş szökő
10.Asztali hallgató
11.Bemondás
12.Csányi Mátyás nótái
13.Öreges csárdás
14.Cigány csárdás
15.Furulyás csárdás és szökő
16.Sűrű verbunk (1.)
17.Sűrű verbunk (2.)
18.Szökő
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
FA 3822 CD 2016   2900 Ft
 
 
Transylvanian Folk Music folk

További részletek, nagyobb kép, tracklist Ez a CD a falu cigány muzsikusainak hagyományos repertoárjából való válogatás.

A felvételek 1992 és 1994 januárjában készültek a szászcsávási Óvodában. A 2. felvétel 1991-ben készült a budajenői temetőkápolnában. Szászcsávás (az 1913-as helységnévtár szerint Csávás, románul Ceuaş) 900 lelket számláló kisközség Erdélyben, a Kis-Küküllő (Târnava Mica) völgyében. A falu lakóinak többsége magyar, további kb. 20%-a cigány. Ez a CD a falu cigány muzsikusainak hagyományos repertoárjából való válogatás.

A CD-n hallható zenekar magja a „Dumnezu” ragadványnevű Jámbor István prímás; testvére, Csányi Mátyás „Mutis” bőgős; és sógoruk, Mezei Ferenc „Csángáló”, a kontrás által alkotott együttes. 1967 óta játszanak együtt. Mindhárman Csángáló nagyapjától, a halála után harminc évvel is emlegetett híres prímás Horvát Mezei Ferenc-től, a „Vén Kránci”-tól tanultak muzsikálni. Őket egészítik ki a fiatalabbak: Csángáló unokatestvére, Mezei Levente „Leves” prímás; Jámbor István és Csányi Mátyás öccse, Csányi Sándor „Cilika” prímás; és Csángáló fia, a CD-n kontrán hallható Jámbor Ferenc „Tocsila” prímás.

Jámbor István „Dumnezu” első hegedű (1-4.; 6-15), ének (5.)
Csányi Sándor „Cilika” hegedű (4, 7-9, 12-15)
Mezei Levente „Leves” hegedű (6-9)
Mezei Ferenc „Csángáló” kontra (1, 3-15), primkontra (2)
Jámbor Ferenc „Tocsila” „mélyhúros” kontra (7-9)
Csányi Mátyás „Mutis” bőgő (1-4, 6-15)
Lunka Erzsi „Ikola” ének (8)
„Nagy” Méder István ének (11)
Vass Kacsó János ének (11)
Erdős „Csinga” István ének (3)
Erdős „Dádá” János ének (3)

1.Cigány székelyverbunk
2.Sűrű verbunk
3.Énekelt lassú csárdás
4.Magyar szökő
5.A szászcsávási cigány induló
6.Sűrű verbunk
7.Cigány lassú csárdás
8.Cigány hallgató
9.Cigány asztali
10.Cigány csárdás és szökő
11.Énekelt lassú csárdás
12.Magyarózdi szegényes
13.Magyarózdi öreges pontozó
14.Magyarózdi csárdás és szökő
15.De-a-lungu
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
FA 3852 CD 2016   2900 Ft
 
 
Kis-Küküllő mente - Hangfelvételek néptáncoktatáshoz folk

További részletek, nagyobb kép, tracklist Csányi Sándor „Cilika” – hegedű
Mezei Levente „Leves” – hegedű
Mezei Ferenc „Csángáló” – kontra
Jámbor Ferenc „Tocsila” – prímkontra
Csányi Mátyás „Mutis” – bőgő

1.Féloláhos 4:25
2.Sűrű verbunk 5:10
3.Sűrű verbunk 4:42
4.Székely verbunk 4:48
5.Csárdás 10:10
6.Csárdás és szökő 9:34
7.Szegényes 4:23
8.Sűrű verbunk 4:50
9.Szászcsávási magyar táncrend 9:38
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
HHNTCD 06 CD 2013   1950 Ft
 
 
Live in Chicago folk

További részletek, nagyobb kép, tracklist A Szászcsávási Zenekar a lemezen szereplő hat taggal három alkalommal látogatott Észak-Amerikába, mondható, hogy óriási sikerrel: több ezer ember csodálkozhatott rá fantasztikus zenéjükre.

A felvételeket Aranyos László készítette Chicago-ban a Szent István templomban, és a Paprikash Étteremben, 1998. június 12-én A Szászcsávási Zenekar a lemezen szereplő hat taggal három alkalommal látogatott Észak-Amerikába, mondható, hogy óriási sikerrel: több ezer ember csodálkozhatott rá fantasztikus zenéjükre. Ezeknek a turnéknak legfontosabb jelentősége, hogy Észak-Amerika érdeklődésre szert tartó közönsége első alkalommal láthatott és hallhatott egy kis eldugott erdélyi faluból érkezett teljes tagságú, eredeti, nem „revival” zenekart. Bartók Béla kompozícióin keresztül az amerikai társadalomnak már lehetett elképzelése arról, hogy milyen az erdélyi zene, de eredeti formában csak hangfelvételeken létezett. Nem túlzás, hogy a Zenekar a közel készáz, óriási sikerű előadása során úgymond „lehengerelte” a közönséget.

„Dumnezu” hegedű (1-5, 7-9, 12, 14-17), ének (8, 9, 14)
Mezei Ferenc „Csángáló” kontra (1-5, 8-10, 12, 14-17), primkontra (7)
„szájkontra” (11), tánc (12, 15)
Csányi Mátyás „Mutis” bőgő (1-10, 12-17), „szájbőgő” (11), tánc (12, 15)
Mezei Levente „Leves” hegedű (1-6, 8-9, 12-17), „szájhegedű” (11), tánc (12, 15)
Csányi Sándor „Cilika” hegedű (1-6, 8-10, 12, 14-17), „szájbőgő” (11)
Jámbor Ferenc „Tocsila” kontra (1-6, 8-9, 12-17), „szájkontra” (11), tánc (12, 15)

1.„Nyitány” — csárdás
2.Székely verbunk
3.Szegényes
4.Vénes
5.Sűrű verbunk - A szászcsávási kísérőhangszerek fejlődése
6.„Szaggató verbunk” – a kísérő hangszer hegedű
7.„Kránci István csárdása és szökője” – a kísérő hangszer primkontra
8.„A szászcsávási cigány induló” – kontrakíséret a primkontra játékmódjával
9.Magyar csárdás és szökő – a napjainkban szokásos kontrakísérettel
10.Cigány hallgató, asztali és szökő
11.Csárdás és szökő „szájból”
12.Csárdás és szökő tánccal
13.Mahala
14.Magyar asztali, csárdás és szökő
15.Cigány csárdás és szökő tánccal
16.Rákóczi-induló
17.Cigány csárdás és szökő a „Paprikash” étteremben
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
FA 3842 CD 2001 / 2016   2900 Ft