Periferic Records - Stereo Kft.      H-1114 Budapest, Bartók Béla út 59.   tel.: +36-1-385-63-43   
stereokft@gmail.com
Szokolay Dongó Balázs
Magyarország
 
 
Privát népzene folk, világzene

További részletek, nagyobb kép, tracklist „A világ egyre jobban feltárul, s az egy népre szorítkozó művészet hovatovább értelmét veszti. A világzene megvalósulásához közelebb járunk, mint a Goethe képzelte világirodalomhoz. […] Az a kérdés, hogyan állunk inkább helyt a világzenében: egyéniségünk elvesztésével vagy megerősítésével? Azt hihetné valaki, annál jobb világpolgárok leszünk, minél inkább hasonulunk a világ hangjához, s lemondunk a magunkéról. Pedig éppen ellenkezőleg: a magunk ismeretében gazdagodva, elmélyülve, felvértezve több szavunk lesz a világhoz, mint volt eddig, mikor java erőinkkel jobbára nyomtalanul beleolvadtunk. Ezért biztosabban haladunk a világzene felé a csuvasföldön át, mintha egyenesen nyugatra mennénk.”
A fenti idézet Kodály Zoltán: ÖTFOKÚ ZENE IV. füzetének utószavából származik (1947). Még mai ismereteinkkel is lehetetlen ennél pontosabban fogalmazni. Kodály látnoki módon jósolta meg a civilizációs folyamatok jóval későbbi eredményeit, már közel 70 évvel ezelőtt is tisztán látva megmaradásunk esélyeit.
Dongó nem teoretikus megközelítéssel, hanem ösztönösen, saját zenei kísérletein keresztül jutott hasonló következtetésekre. Csak számára már Bartók és Kodály életműve is „csuvasföld”, azaz a hagyomány része. Lemezének címe, a Privát népzene látszólag önmagának ellentmondó szókapcsolat. Az az érzésünk, hogy vagy a privát, vagy a népzene szót kellett volna legalább idézőjelbe tennie. A népzenét ugyanis nem lehet csak úgy egyszerűen privatizálni, mert az a lényege, hogy egy közösség használja. Dongó mégis pimaszul megtette ezt. Megtehette, mert amit a lemezen hallunk, azt csak ő tudja eljátszani. Ezért törődjön bele mindenki: jó ez a cím.
Hogy mi hallható a lemezen?
Bartók és Kodály 12 rövidke műve a parasztzene archaikus játékmódjainak alkalmazásával előadva, s ezen műzenei csúcsteljesítmények által ihletett saját, kortárs népzenei feldolgozások.
Dongó a klasszikus darabokat olyan természetesen és biztonsággal játssza népi hangszerein, mintha azokra íródtak volna. A tárogató, a furulyák, a duda hangjai nála hozzásimulnak a zongoráéhoz. A Bartók és Kodály műveit ihlető adatközlői felvételekből kiindulva, s megtartva az alkotók eredeti dinamikára s tempóra vonatkozó utasításait, ölelkezik a régi az újjal, a népi a műzenével, a tradicionális a korszerűvel, a spontán komponálttal, a hagyományos díszítés az írott kottaképpel. Saját feldolgozásaiban pedig poétikus szépséggel, játszi könnyedséggel használja fel mindazokat az ismereteket, ami ma a népzenéről
rendelkezésünkre áll.
Izgalmas, fajsúlyos, világraszóló kísérlet ez a lemez Dongótól és kitűnő társaitól!
Hallgatása közben eszembe jut, hogy Bartók 1911-ben – amikor már kialakult a parasztzenét is asszimiláló markáns stílusa, és a szakma maradi többsége egyre vehemensebben támadta – néhány fiatal muzsikussal létrehozta az Új Magyar ZeneEgyesületet a haladó, kortárs zenei törekvések istápolására. Eljátszom a gondolattal: micsoda művek születtek volna akkoriban, ha a szerzőknek ilyen készségű előadók álltak volna rendelkezésére, mint Dongó? S vajon milyen szerepet szánna ebben a társaságban Dongónak a Mester ma, ha élne?
S végül egy jó tanács a mainstream kedvelőinek is: Csinnadratta, ripityom! Érdemes meghallgatnotok!"
Kiss Ferenc

Bolya Mátyás - koboz, citera (3,13,16)
Dés András - ütőhangszerek (9,13,14)
Küttel Dávid - orgona (14)
Palya Bea - ének (8,9,17)
Szirtes Edina Mókus - hegedű (1,10)
Szokolay Dongó Balázs - duda, furulya, tárogató (1-22)
Termes Rita - zongora (2,4,5,6,7,11,12,18-22)

1.Szokolay Dongó Balázs: Medvetáncos
2.Bartók Béla: Kolindák I.
3.Bolya Mátyás: Ifjúság mint sólyommadár
4.Kodály Zoltán: Magos a rutafa
5.Bartók Béla: Húsz magyar népdal/14. Panasz
6.Kodály Zoltán: Szomorú fűzfának…
7.Bartók Béla: Húsz magyar népdal/5. Székely lassú
8.Szokolay Dongó Balázs – Palya Bea: Szováti dalok
9.Szokolay Dongó Balázs: Madárkert 2. variáció
10.Szokolay Dongó Balázs: Duda-hegedű duó
11.Kodály Zoltán: Félre tőlem búbánat
12.Kodály Zoltán: Vasárnap bort inni
13.Szokolay Dongó Balázs – Bolya Mátyás: Régi magyar táncok
14.Szokolay Dongó Balázs: Codex Buranus- variációk
15.Szokolay Dongó Balázs: Szlovák fantázia Bartók nyomán
16.Bolya Mátyás – Szokolay Dongó Balázs: Erdélyi fantázia
17.Szokolay Dongó Balázs – Palya Bea: Két székely dal
Próbafelvételek
1.Szokolay Dongó Balázs – Palya Bea: Két székely dal
2.Bartók Béla: Román népi táncok
3.Kodály Zoltán: Akkor szép az erdő
4.Kodály Zoltán: Ne búsuljon senki menyecskéje
5.Bartók Béla: Nyolc magyar népdal/2. Istenem, Istenem…
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
ERCD 108 CD 2014   2400 Ft