Periferic Records - Stereo Kft.      H-1114 Budapest, Bartók Béla út 59.   tel.: +36-1-385-63-43   
stereokft@gmail.com
Tabulatúra
Magyarország
 
 
Született világ megváltója Karácsonyi, régizene

További részletek, nagyobb kép, tracklist A Tabulatúra hatodik nagylemeze egy magyar vonatkozású karácsonyi régizenei válogatás korhű és változatos hangszerelésben. A megszólaló darabok a középkortól a barokkig tartó időszakban keletkeztek, magyar és latin nyelven.

Lénárd Kata - ének, oktávspinét, ritmushangszerek
Huber Henriett - furulyák, tekerő, ének
Richter Dorottya - gamba, barokk cselló, basszusrebek
Rossa Levente Bors - kvintonviola, népi hegedű, népi brácsa, rebek, fidula, görbekürt, piccolo violino, ének
Bencze Balázs - barokk, reneszánsz és középkori lant, koboz, teorbaciszter
Szabolcs Ákos - ritmushangszerek, furulya

Közreműködik:
Balogh Kálmán - cimbalom
Buda Ádám - koboz, tekerő, ének
Cserhalmi Ferenc - ének
Gryllus Dániel - furulyák, görbekürt
Lévai Antal - barokk cselló
Pálmai Árpád - ének
Pitti Katalin - ének
Szabó Enikő - népi ének, citera
Szabó Zsolt - gamba
Vári-Kovács Emese - ének
Rossa László - templomi orgona

1.Született világ megváltója...
2.Collaudemus Christum Regem
3.Betlehem városban...
4.Bukovinai betlehemes táncok
5.Dicséretes a gyermek…
6.Esterházy Pál - Harmonia Caelestis - Jesu dulcedo
7.Esterházy Pál - Harmonia Caelestis - Nil canitur
8.Esterházy Pál - Harmoni Caelestis - Ave maris stella
9.Esterházy Pál - Harmonia Caelestis - Veni, creator spiritus
10.Jó hírt, pajtás...
11.Jertek, menjünk Betlehembe…
12.Personent hodie
13.Puer natus est nobis
14.Mind ez világ örvendezzen...
15.Ambrus Erika református lelkész áldása
16.Jer dicsérjük e szent napon a mi Urunkat…
17.Regösének
18.A szűz egy fiat szült…
19.Csordapásztorok…
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
GCD 181 CD 2016   3500 Ft
 
 
Múltbanéző (Domokos Pál Péter emlékére) régizene

További részletek, nagyobb kép, tracklist Az utolsó magyar polihisztor munkásságára emlékezünk ezzel a lemezzel. A népzenegyűjtő, a kutató zenetörténész, aki a XVIII-XIX. század magyar tánczenéjét feltárta, a tánctörténész, a tanító, a tudós, az író és az ember - Domokos Pál Péter (1901-1992) munkássága kerül bemutatásra a fontosabbnak gondolt kutatási és gyűjtési területet érintve, amelyeket az ő publikációi alapján zenekarunk is fontosnak tartott. Az imponálóan bőséges anyag válogatásában és összerendezésében Domokos Mária és Rossa László szakmai tanácsai voltak segítségünkre, az egyes zenei és prózai részek pedig közreműködőink segítségével állnak össze tartalmas egésszé. A hangszerelés és az előadás zenekarunk hagyományait követve mindenhol igyekszik korhű és változatos módon visszaadni a dallamok korabeli hangulatát, világát, nem mellékesen a népzenei dallamok, énekek stílusos előadásával is törődve. Tapasztalataink szerint kevesen tudják, mi mindent köszönhet a magyar zenetörténet, az irodalom- és a tánctörténet Domokos Pál Péternek, aki saját bevallása szerint kutatásaival szeretett hazáját akarta szolgálni, így örömmel ajánljuk e válogatást mindenkinek, aki nemzetünk, kultúránk iránti érdeklődése okán közelebbről szeretne megismerkedni a magyar folklór és zenei élet eddig talán kevésbé ismert kincseivel.

Huber Henriett - furulyák, tekerő, oktávspinét
Richter Dorottya - cselló, gamba
Bencze Balázs - középkori, reneszánsz és barokk lant, lantgitár, klassztikus gitár, koboz
Rossa Levente Bors - hegedű, rebek, kvintonviola, görbekürt, töröksíp
Szabolcs Ákos - ütőhangszerek

Közreműködik:
Póka Éva - szöveg
Benke Grátzy - szöveg
Szabó Enikő - népi ének
Tímár Sára - népi ének
Pálmai Árpád - ének
Balogh Kálmán - cimbalom
Pászti György - furulyák
Arató László - rézfúvósok, duda
Molnár Péter - fafúvósok
L. Kecskés András - lant
Vizeli Máté - hegedű
Rossa László - fortepiano
Kürtösi Zsolt - nagybőgő
Szabó Zsolt - viola da gamba

1.Táncok a sepsiszentgyörgyi kéziratból
2.Nagyszombati kézirat táncai I.
3.Uram, szemed előtt...
4.A Pannonhalmi táncgyűjtemény 3 tánca
5.Simon Ferenc Józsefné dalai
6.Táncok a Zay-Ugróczi (Apponyi) kéziratból
7.Virtuóz magyar táncdallamok
8.Trunki népdalok Laci bátyánknak
9.Régi magyar cimbalommuzsika
10.Mészáros Ignácz - Nincs szebb vígság...
11.A Moreszkától a Boricáig
12.Veres az ég Tova felé
13.A csángómagyarok eredetmeséje
14.Márton Szép Ilona balladája
15.Kerek a szőlő levele
16.Táncdallamok a Mártonfi-kéziratból
17.Bogdánfalvi emlék
18.Korabeli szvit a Barkóczy-féle kottás kéziratból I.
19.Csokonai Vitéz Mihály - Az emberiség s a szeretet
20.Nagyszombati kézirat táncai II.
21.Korabeli szvit a Barkóczy-féle kottás kéziratból II.
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
MZA 2014 CD 2014   2600 Ft
 
 
Uraknak Ura, nagy Isten... régizene

További részletek, nagyobb kép, tracklist 1509. július 10-én született Jean Calvin, azaz Kálvin János, a reformátor. E kerek évfordulóra készített lemezünkön a hitújítók mellett munkálkodó zeneszerzők és zsoltárszerzők (Béze, Marot, Bourgeois, Goudimel, Sweelinck) műveiből vett válogatáson túl változatos, jól ismert és kevésbé ismert énekeket egyaránt bemutató zenei anyaggal próbáltuk körbejárni a reformáció kulturális kincseinek régizenei vonatkozású területeit. A református templomi éneklés talán legismertebb darabjai, a genfi zsoltárok dallamai mellett lemezünkön egyéb, magyar vonatkozású korabeli és későbbi dallamok is elhangzanak korhű és változatos hangszerelésben, emellett a református felekezet énekeinek és szövegeinek a népénekekkel való rokonságát is igyekszünk néhány szép dallammal bemutatni. A lemez szövegeinek forrása elsősorban Szenci Molnár Albert zsoltárfordításaiból való, de a ma is énekelt templomi énekek egyéb korabeli szerzőinek versei közül is szerepel néhány (Balassi, Tinódi, Misztótfalusi Kis Miklós, stb...).
Református templomi énekeink ma már - más nemzetektől eltérően - szerencsére inkább a régi szövegek hagyományának megőrzéséhez ragaszkodnak. Ezért is mondhatjuk, hogy egy ilyen évfordulóhoz kapcsolódó alkalom jó lehetőséget biztosít a régi korok zenéjét és irodalmát kedvelőknek ahhoz, hogy ezeket a dallamokat és szövegeket megkísérelje saját korukban is újra átélni. Reményeink szerint ezzel talán újra megeleveníthetjük azokat az időket, melyekről a mai ember - jobb híján - csak megemlékezni képes.

"Ezt a lemezt nem csak azoknak ajánlom szeretettel, akik a régi korok zenéjét szeretik, hanem akik az énekben elmondott hitigazságokat is nyitott szívvel fogadják, és azon épülnek." Fazekas László püspök

Lénárd Kata - ének, virginál, oktávspinét
Szabó Enikő - ének
Huber Henriett - furulyák, tekerő, ének
Rossa Levente Bors - viola, barokk és népi hegedű, rebek, fidula, ének
Bencze Balázs - középkori, reneszánsz és barokk lant, koboz, szász líra, lantgitár, ének
Lévai Antal - viola da gamba, basszusrebek, cselló

Közreműködik:
Hirtling István
Lévai Péter
Molnár Péter
Pálmai Árpád
Pálmai Zsófia
Rossa László
galántai Kodály Zoltán Daloskör

1.Dicsérjétek az Urat! (150.)
2.Krisztusom, kívüled... (226.)
3.Bocskai köszöntése
4.Balassi Bálint - Áldj meg minket, Úristen
5.Szívemet hozzád emelem (25.)
6.Tinódi Lantos Sebestyén - Siess, keresztyén! (161.)
7.Mint az szép, híves patakra... (42.)
8.Emlékezzél, mi történék... (386.)
9.A Sionnak hegyén... (65.)
10.Hogyha felindul az Isten (68.)
11.A kendilónai ref. templom emlékére
12.Tebenned bíztunk eleitől fogva (90.)
13.Misztótfalusi - Siralmas és könyörgő ének
14.Uraknak Ura, nagy Isten
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
MZA 2009 CD 2009   2600 Ft
 
 
Budavár régizene

További részletek, nagyobb kép, tracklist A zenekar második nagylemeze a XII-XVII. század zenéjének hangulatát idézi fel korabeli dallamok és hangszerek segítségével a történelmi Magyarország területén fellelhető zenei gyűjtemények anyagából válogatva. Közel 500 év zenéjéből szólal meg egy-egy, korra, műfajra jellemző muzsika, mely elhangozhatott a történelem évszázadai során nemzeti kultúránk fontos jelképévé vált Budavár falai közt is. A magyar nyelv régi emlékei közül az Ómagyar Mária-siralom egy korabeli dallammal, Balassi Bálint, Bornemisza Péter híres énekei a XVI. század zenei emlékeiből, régi kódexeink (Lőcsei-, Kájoni-, Vietórisz-, stb) táncdallamai, Tinódi egy históriás éneke, valamint néhány zenei összefüggés a folklórban fennmaradt dallamokkal; mindezek korhű és változatos hangszerelésben, régi hangszerek másolatain hallhatók a lemezen. A zenei anyagok mellett jpeg-formátumú képek is találhatók a Várról, és röviden ismertetjük az elhangzó darabokat is. A Budai Vár történelmi múltjáról hely- és kultúrtörténeti tárgyú esszék olvashatók, és a darabok irodalmi vonatkozásainak szemelvényei is hozzáférhetők, ami sok hasznos információval segíti a kor zenéje iránt érdeklődő hallgatókat. A lemez normál audio CD és multimédiás web-felületű tár formájában egyaránt használható.

Lénárd Kata - ének
Szabó Enikő - ének
Huber Henriett - tekerő, furulyák
Rossa Levente - rebek, barokk és népi hegedű
Bencze Balázs - lantok, ciszter, penorcon, koboz
Pászti György - furulyák, görbekürt

Közreműködik:
Lévai Péter
Lévai Antal
Tóth Péter
Bobár Zoltán
Balázs Boglárka
Jilling Jácint
Pálmai Árpád

1.Két tánc a Lőcsei tabulatúrás könyvből
2.Planctus destructionis Hungariae - a tatárjárás emlékezete
3.Ómagyar Mária-siralom
4.Táncok Mátyás király udvarából
5.Bornemisza Péter - Cantio Optima
6.XVI. századi magyar táncok
7.Balassi Bálint - Ötvennyolcadik
8.Öt tánc a Kájoni-kódexből
9.Táncfüzér a Lőcsei tabulatúrás könyvből
10.Két ének a Vietorisz-kódexből
11.Táncok a Vietorisz-kódexből
12.Tinódi Lantos Sebestyén - Buda veszéséről és Terek Bálint fogságáról
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
MZA 076 CD 2005   2600 Ft