Periferic Records - Stereo Kft.      H-1114 Budapest, Bartók Béla út 59.   tel.: +36-1-385-63-43   
stereokft@gmail.com
Jánosi együttes
Magyarország
 
 
Galántától Gyergyóremetéig (Kodály források) folk

További részletek, nagyobb kép, tracklist A Jánosi Együttes egy több mint 250 éves magyarországi hangszeres hagyomány folytatója, amelynek legfőbb jellemzői a ritmusosság, a rögtönzés, az egyéni előadásmód. Ezt a hagyományt - melyet hajdan Bihari János is képviselt - mára már csak helyenként őrizték meg falusi zenészek. A Jánosi Együttes műsorain a magyar tájak hagyományos népi táncmuzsikája mellett a 18-19. század magyar zenei hagyománya is megszólal.

Jánosi András - hegedű
Danhauser Zoltán - hegedű
Túri András - brácsa, kontra, cimbalom, gardon
Kiss Csaba - bőgő
Nyitrai Tamás - hegedű
Tintér Gabriella - ének
Danhauser Máté - bőgő
Borbély Mihály - klarinét

1.Táncok a Galántai kéziratos gyűjteményből
2.A Vidrócki híres nyája...
3.Széki lassú és menyasszonykísérő
4.Kádár István balladája...
5.Felcsíki táncok
6.Kállai kettős – régi nagykállói tánc
7.Hej Rákóczi Bercsényi Bezerédi...
8.Napom, napom fényes napom...
9.Háry források
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
HCD 436 CD 2013   3800 Ft
 
 
Pro Patria - válogatás a Rákóczi szabadságharc korának zenei emlékeiből folk

További részletek, nagyobb kép, tracklist "Az elmúlt évezred magyar történelme alapján mondhatjuk, a Kárpátok közé szabadként érkezett magyar számára a szabadság volt a legfontosabb, ha ritkán adatott is meg az elmúlt ötszáz év során. Azt, hogy az elnyomatás évszázadai alatt is a szabadság eszméje, az érte való küzdelem állott a magyar nép gondolkodásának középpontjában, írott és íratlan források, népköltészetünk és főként a szájhagyomány által fennmaradt népzenei kincsünk is igazolja. Az emlékezés relikviái a több évszázados Habsburg elnyomás elől a népélet mélyebb rétegeibe menekültek, így lett belőlük népmese, ballada pakulár nóta vagy lakodalmi mars. Különös jelentősége a Rákóczi-kor zenei emlékeinek, hogy a ma régi stílusúnak tartott magyar táncok zenei anyaga szinte kivétel nélkül megtalálható már a kora XVIII. századi magyar tánczenei gyűjteményekben azzal a még korábbi tánczenei anyaggal együtt, amely a század első harmada után feledésbe merült, és emlékeit csak a kéziratok őrizték meg.
Lemezünkön korabeli táncdallamok, továbbá a szabadságharchoz vagy Rákóczi Ferenc személyéhez köthető korabeli dallamok szólalnak meg, amelyek nem egyszer stílust, dallamformát teremtve sok-sok új dallamban újjászületve ereklyeként maradtak meg népünk emlékezetében. Végül elhangzanak olyan dallamok is, amelyeknek korabeli forrásuk nincs ugyan, a hálás nép-emlékezet mégis a Kuruc korhoz köti azokat."

Jánosi András - hegedű
Danhauser Zoltán - hegedű
Túri András - brácsa, kontra, cimbalom, gardon, dob
Kiss Csaba - bőgő
Szűcs Miklós - ének, koboz

Közreműködik:
Nyitrai Tamás - hegedű
Danhauser Máté - bőgő
Csávás Attila - tárogató

1.Táncok az Apponyi (Zay-ugróci) kéziratból
2.Az erdélyi fejedelem tánca
3.Régi csárdás
4.Táncok az Apponyi (Zay-ugróci) kéziratból
5.Táncok az Apponyi (Zay-ugróci) kéziratból
6.Hej Rákóczi, Bercsényi, Bezerédi…
7.Rákóczi nóta
8.Pakulár nóta
9.Török hadimars
10.Avasi tánc
11.Felcsíki lakodalmi mars
12.Széki lakodalmi mars
13.Te vagy a legény Tyukodi pajtás…
14.Nagy majtényi síkon…
15.Rákóczi induló
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
HCD 435 CD 2011   3800 Ft