Periferic Records - Stereo Kft.      H-1114 Budapest, Bartók Béla út 59.   tel.: +36-1-385-63-43   
stereokft@gmail.com
Ciszterci Szent Imre Templom Kórusa
Magyarország
 
 
Régi Karácsonyi és más szép énekek egyházi zene, Karácsonyi

További részletek, nagyobb kép, tracklist Régi magyar népénekeinket két – az irodalomtörténet számára is kiemelkedő – forrásból ismerjük. A Cantus Catholici valamint a Kájoni János ferences által gondozott Cantionale Catholicum egyaránt a 17. századi hagyaték kincses forrása. E kiadvány 40 régi dallamot-verset tartalmaz a karácsonyi ünnepkörből, valamint az évközi idő énekeiből válogatva. Csak remélhető, hogy örökségünk ezen szelete egyszer valóban ismertté, hallhatóvá válik. Erős gyökerű, virágzó örökség ez, általa a szájhagyomány tisztasága, bölcsessége, szívmelegsége az eltelt évszázadokon keresztül is átragyog.

1.Oltalmad alá futunk...
2.Mennyből alászálla...
3.Zöldellő virágszál...
4.Mennyei szép virágszál...
5.Küldé az Úristen...
6.Mennyből az Ige...
7.Az Idevzítőt régenten...
8.Aeterni Patris - Amiros igne
9.Születésén Istennek...
10.Ez nap nékünk...
11.Nékünk ez napon születék...
12.Nagy dicsőséggel...
13.Szeplőtelen Szűzmária...
14.Serkenj lelkem mély álmodból...
15.Dícséretes ez gyermek...
16.Kedves álmot...
17.Dicsértessék...
18.Dormi fili - O gratiose Jesule
19.Nékünk születék..
20.Mennyországnak királynéja...
21.Ó dicsőült szép kincs...
22.Örülj Krisztus szent szülője...
23.Ó, Mária kinyílt virág...
24.Amely embernek...
25.Nincs már hová lennem...
26.Dicsérlek tégedet...
27.No földnek minden népei...
28.Hallgass meg minket Úristen...
29.Úrkrisztus feltámada...
30.Feltámadt az mi életünk...
31.Krisztus feltámada...
32.A Szentléleknek malasztja...
33.Minékünk adattassék...
34.Imádlak Téged....
35.Idvezlégy szép rózsa...
36.Szentséges Szűz Mária...
37.Nagy Isten kedvében...
38.Mária, Mária...
39.Nincs más reménységem...
40.Boldogasszony Anyánk...
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
SZIT 5 CD 2012   2600 Ft
 
 
Szép régi énekek egyházi zene

További részletek, nagyobb kép, tracklist A hazai művelődéstörténet számára meghatározó jelentőségű kötet, a Cantus Catholici 1651-ben jelent meg, Szőlősy Benedek jezsuita gyűjtésének eredményeképpen, gondos kottaképpel, mint az első nyomtatott katolikus énekeskönyv. Jelen felvétel az egyházi év ritmusát követve elsősorban dokumentáció, az értékmegőrzés igényével. A feldolgozások módja és a zeneszerszámok a kor hagyományait követik (lant, koboz, gamba, furulya...), külön figyelemmel a míves szövegek szép megjelenítésére.

Kálmán Péter - viola da gamba, ütők
Klembala Géza - furulya
Nagy Gábor - furulyák
Pattantyús Á. Károly - viola da gamba
Róbert György - furulyák
Winkler Balázs - barokk trombita
Szabó István - barokk lant, koboz, barokk gitár, pszaltérium, furulya, dob)

1.Advent - Küldé az Úristen...
2.Advent - Szűz Máriához...
3.Karácsony - Nékünk ez napon születék...
4.Karácsony - Nagy dicsőséggel...
5.Karácsony - Szeplőtelen Szűzmária...
6.Karácsony - Ez nap nékünk...
7.Karácsony - Serkenj lelkem mély álmodból...
8.Karácsony - Dícséretes ez gyermek...
9.Karácsony - Aeterni Patris - Amoris igne
10.Újév - Nékünk születék...
11.Nagyböjt - Halgass meg minket...
12.Húsvét - Krisztus feltámada...
13.Húsvét - Feltámadt az mi életünk...
14.Pünkösd - Jöjj el Szentlélek...
15.Mária énekek - Szűzmária kegyes Anya...
16.Mária énekek - Ó szentséges...
17.Mária énekek - Üdvözlégy Mária...
18.Mária énekek - Angyaloknak nagyságos...
19.Mária énekek - Dormi fili - O gratiose Jesule
20.Évközi időre - Nincs már hová lennem...
21.Évközi időre - Régtől fogván...
22.Évközi időre - Dicsérlek Téged...
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
SZIT 2 CD 1998   2600 Ft
 
 
Más régi énekek egyházi zene

További részletek, nagyobb kép, tracklist A templomi népének csodálatos világ, nemcsak közös, hanem közösségi, nemcsak egy célra tartó koreográfia kelléke, hanem hagyományokat őrző kincs, nemcsak kétszeres ima, hanem nyilvános, együttes mozdulat, amelynek sokszorozó ereje csak hiányával lesz nyilvánvaló. A Kárpát-medence félezer éves, szájról-szájra bízott története a templom falain kívül senki és semmi számára nem fontos. A templomból kilépve senki és semmi nem őrzi meg, mert csak a közös lélek élteti.

"Jelen hangfelvétel - melynek tudomásunk szerint nincsen előzménye - elsődleges dokumentáció, értékmegőrzés szándékaink, képességeink és lehetőségeink szerint. A válogatás 21 verset tartalmaz az egyházi év ritmusát követve. A vers kifejezés nem véletlen, hiszen Kájoni idejében ezt mindig dallam hordozta, s bár szerzőjük általában ismeretlen, sokuk a magyar nyelvű irodalom kincsei közé tartozik. Az irodalmi jelleget kívántuk hangsúlyozni a hangszeres feldolgozással is, annak ellenére, hogy ilyen formában a templomban sosem szólalt meg. Liturgikus keretek közt az orgonakíséret helyénvaló, ezért - hogy a két előadásmód ne keveredjék - e hangszert a felvételen nem használtuk. A feldolgozás módja mind a harmónavilágot, mind az alkalmazott zeneszámokat illetően a korabeli gyakorlatot követi."

Kálmán Péter - viola da gamba, dob
Pattantyús Á. Károly - viola da gamba, dob
Pászti Károly - furulya, dob
Szabó István - barokk lant, koboz, terbált lant, dob)

1.Advent - Mennyből az Ige...
2.Advent - Jer mi dicsirjük...
3.Advent - Az Idevezítőt régenten...
4.Karácsony - Ez nap nékünk...
5.Karácsony - Születésén Istennek...
6.Nagyböjt - No földnek minden népei...
7.Nagyböjt - Emlékezzünk mi hívek...
8.Húsvét - Úrkrisztus feltámada...
9.Húsvét - Krisztus feltámada
10.Húsvét - Krisztus halált meggyőzé...
11.Pünkösd - Szentléleknek Malasztja...
12.Pünkösd - Minékünk adattassék...
13.Az Oltáriszentségről - Imádlak téged...
14.Az Oltáriszentségről - Idvezlégy Szent Kenyér...
15.Az Oltáriszentségről - Idvezlégy szép rózsa...
16.Mária énekek - Ó áldott Szűzanya...
17.Mária énekek - Ó dicsőült szép kincs...
18.Mária énekek - Mennyországnak Királynéja...
19.Mária énekek - Örök Atya Isten...
20.Évközi időre - Amely embernek...
21.Évközi időre - Dicsőült helyeken...
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
SZIT 1 CD 1996   2600 Ft
 
 
Boldogasszonyról való énekek egyházi zene

További részletek, nagyobb kép, tracklist A régi magyar népénekeket közreadó sorozat harmadik része Mária-énekeket rögzít, amelyeket a templomban, az egyházi ünnepek alkalmával, magánházak összejövetelein vagy munka közben énekeltek. A feldolgozások módja és a hangszerek a XVII-XVIII. század hagyományait követik, külön figyelemmel a míves szövegek szép megjelenítésére. Erős gyökerű, virágzó hagyaték ez, muzsikája, versezete megérdemli figyelmünket, általa a szájhagyomány tisztasága, bölcsessége, szívmelegsége az eltelt évszázadokon keresztül is átragyog. Bubnó Lőrinc - blockflöte Kálmán Péter - viola da gamba, dob Klembala Géza - blockflöte Kiss Anna - hegedű Martin Orsolya - viola da gamba Róbert György - blockflöte Szabó István - lant, koboz, dob

1.Nagy Isten kedvében...
2.Oltalmad alá futunk...
3.Mennyből alászálla...
4.Zöldellő virágszál...
5.Mennyei szép virágszál...
6.Magyarok Nagyasszonya...
7.Atyaisten szép leánya
8.Örülj Krisztus szent szülője...
9.Indulj szívem...
10.Kedves álmot...
11.Ó, Mária kinyílt virág...
12.Mária, Mária...
13.Üdvözítőnk édesanyja...
14.Dicsértessék...
15.Ó, szomorúságnak...
16.Mondjunk dicséretet...
17.Mennyországnak királynéja...
18.Nincs más reménységem...
19.Szentséges Szűz Mária...
20.Angyaloknak boldog királynéja...
21.Boldogasszony Anyánk...
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
SZIT 3 CD   2600 Ft