Periferic Records - Stereo Kft.      H-1114 Budapest, Bartók Béla út 59.   tel.: +36-1-385-63-43   
stereokft@gmail.com
Dalriada
Magyarország
 
 
Ígéret (digipack) heavy, folk

További részletek, nagyobb kép, tracklist Hajdútánc
A hajdúság szerepe, megítélése történelmünk folyamán nem mutat egységes képet.
A Bocskai, Bethlen, Rákócziak alatt a hazáért, szabadságért oly kiválóan, egykorú források szerint halált megvető bátorsággal hadakozó hajdúk egy másik csoportja, a "szabadhajdúk", "szabadlegények" sűrűn kerültek összeütközésbe a XVII. század folyamán a törvényes renddel, a nemesurakkal, de még a polgársággal, és a parasztsággal is. A rideg hajdúszállások folyton változó létszámú tömegei ugyanis nem haboztak szükségleteiknek ha kellett, fegyverrel is érvényt szerezni. A későbbiekben sikerült e "kallódó hadinép" sorsát megnyugtatóan rendezni, a Hajdútánc című dal viszont azokról az időkről mesél, amikor ezek a szegénylegények szükség esetén fegyverrel szereztek maguknak élelmet, pénzt, akár szerelmet is. A dal énekes részeinek alapmotívuma az ismeretlen szerző által írt "Erdélyi Hajdútánc" című dalból valók.

Hozd el, Isten
Egyfajta ars poetica, a kitűzött céljaihoz akár éveken, évtizedeken keresztül is ragaszkodó ember hitvallása, témáját tekintve szoros összefüggésben áll az Igazi Tűz, és az Ígéret című dalokkal. A szöveg alapmotívuma a "Hallod-e te Szelídecske" című erdélyi, mezőségi népdalból származik.

Mennyei harang
A "Júlia, szép leány" című székely ballada alapján íródott dal és történet különböző változatait Székelyföld-szerte mesélték, mesélik. Az eredeti gyönyörű régi ének a szépségéért égbe ragadott lány tragédiáját dolgozza fel. A dalban a közismert moldvai csángó népdal, az "Indulj el, egy úton" is felcsendül.

Ígéret
A címadó dal szövege a "Fordulj, kedves Lovam" című mezőségi, feketelaki népdalból származik, és a refrénnel együtt egyfajta bujdosóénekként, számvetésként értelmezhető. A dal eredetije olyannyira népszerű volt, hogy a 80' években nem múlhatott el táncház az eljátszása, eléneklése nélkül. Közepén ismét egy moldvai csángómagyar, ezúttal hangszeres dallam szólal meg.

Igazi tűz
A zenekar 1998-as megalapításának egyik kitalálója, és az akkori felállás lelke, mozgatórugója volt Hende Péter, aki idestova 10 éve, hogy teljesen váratlanul, 2001 januárjában tragikus hirtelenséggel elhalálozott. Az Ő emlékének ajánljuk ezt a dalt.
Nyugodjék békében!

Kinizsi mulatsága
Kinizsi Pál 1479-es, a Kenyérmezei csatában a török seregek felett aratott nagy diadaláról szól a dal, amely eseményhez komoly legendárium is kapcsolódik. Az egyik legenda ezek közül Heltai Gáspár: Krónika című művében látott napvilágot, ahol a szerző leírja, hogy a hatalmas erejű Kinizsi a győztes csata után a csatamezőn ünnepi vigasságot tartott, ahol is az elesett török holttestekkel kezei között (egyes források szerint fogai közé szorított hullával) járta virradatig a győzelmi táncot. Maga az ütközet arról is nevezetes, hogy egy seregben harcoltak Erdély akkori népei a török ellen, magyar, székely, szász, román (akkori nevükön oláh) mind egy oldalon küzdött a pogány hadak ellen. A dal végén ismét egy moldvai csángó hangszeres dallam csendül fel.

A Hadak Útja
A székelység legendás vezetőjéről, Csaba királyfiról, és a hozzá kapcsolódó mondáról szól a dal. A monda szerint Atilla hun király 2 fia közül az egyik volt Csaba, aki az Atilla király halálát követő véres testvérharcok után megmaradt népét, a későbbi székelyeket biztonságba, Erdély hegyei közé vezette. A királyfi fogadalmat tett, hogy veszély esetén seregével a Hadak útján, csillagösvényen (a Tejút) visszatér, és megoltalmazza a székelységet a fenyegető veszedelemtől.

Leszek a csillag
Szövegének alapjai keleti ősregékből, és táltos-jövendölésekből, töredékekben fennmaradt ráolvasásokból származnak, akárcsak a következő dal, a Leszek a Hold esetében is.

Leszek a Hold
Szövegének egyes elemei őseleink nap- hold- tűz- fénytiszteletén alapulnak, és itt is felbukkannak termékenységi, gyógyító, a természet erőit befolyásolni igyekvő ráolvasások. Külön érdekessége a dalnak a Kalevalából származó, korai finn nyelven megszólaló néhány versszak, amely a két, nyelvében rokonítható nép, a finn, és a magyar ősi múltjába pillant vissza.

Binder Laura - ének, hegedű
Ficzek András - ének, gitár
Molnár István - basszusgitár
Németh Szabó Mátyás - gitár
Rieckmann Tadeusz - dobok
Ungár Barnabás - billentyűs hangszerek

Közreműködik:
Jonne Järvelä (Korpiklaani)
Fajkusz banda

1.Intro
2.Hajdútánc
3.Hozd el, Isten
4.Mennyei Harang
5.Ígéret
6.Igazi Tűz
7.Kinizsi Mulatsága
8.A Hadak Útja
9.Leszek a Csillag
10.Leszek a Hold
11.Outro
bonus tracks
1.Zách Klára (Live videoclip)
2.Hajdútánc (videoclip)
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
AFM 3489 CD 2011   2650 Ft
 
 
Arany-album heavy, folk

További részletek, nagyobb kép, tracklist A honi folk-metal zászlóvivőjének ötödik albuma, amely Arany János megzenésített költeményeit, balladáit tartalmazza. A korábban más kiadványokon megjelent kompozíciókat a zenekar tagjai áthangszerelték és újra rögzítették.

Binder Laura - ének, hegedű
Ficzek András - ének, gitár
Molnár István - basszusgitár
Németh Szabó Mátyás - gitár
Rieckmann Tadeusz - dobok
Ungár Barnabás - billentyűk

Közreműködik a Fajkusz banda:
Fajkusz Attila - hegedű
Szőke Ernő - nagybőgő, ütőgardon
Szőke Gergő - brácsa, koboz
Kiss Renáta - fuvola

1.Zách Klára
2.János pap országa (részlet)
3.Bor vitéz
4.Ágnes asszony 1. rész
5.Ágnes asszony 2. rész
6.Szent László 1. rész
7.Szent László 2. rész
8.A walesi bárdok 1. rész
9.A walesi bárdok 2. rész
10.A walesi bárdok 3. rész
11.A rab gólya (részlet)
12.Szondi két apródja 1. rész
13.Szondi két apródja 2. rész
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
NAILCD 137 CD 2009   2650 Ft
 
 
Szelek heavy, folk

További részletek, nagyobb kép, tracklist Binder Laura – ének
Ficzek András – ének, gitár
Németh Szabó Mátyás - gitár
Varga György – basszusgitár
Rieckmann Tadeusz – dob, ének
Kurz András - billentyűk

1.Szelek (Intro)
2.Mégegyszer
3.A Nap és Szél Háza (A Fiastyúk keletkezéséről)
4.Hajnalpír
5.Égi madár
6.Hazatérés (Rege az Aranyos Szegletről)
7.Égnek Ostora (Rege Attiláról)
8.Hej, virágom... (Rege a harcosról és a kedveséről)
9.A Szikla legendája
10.Világfutó szél
11.Tavaszköszöntő
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
NAILCD 104 CD 2008   2650 Ft
 
 
Kikelet heavy, folk

További részletek, nagyobb kép, tracklist Binder Laura - ének, hegedű, furulya
Ficzek András - gitár, ének
Németh Szabó Mátyás - gitár
Varga György - basszusgitár
Kurz András - billentyű
Rieckmann Tadeusz - dob

1.Búcsúzó
2.Kikelet
3.Vándor-Fohász
4.Táltosének
5.Néma Harangok
6.Szentföld
7.Tűzhozó
8.Tavasz Dala
9.Szondi Két Apródja II.rész
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
NAILCD 076 CD 2007   2650 Ft