Periferic Records - Stereo Kft.      H-1114 Budapest, Bartók Béla út 59.   tel.: +36-1-385-63-43   
stereokft@gmail.com
Bognár Szilvia / Kónya István
Magyarország
 
 
Rutafának sok szép ága világzene

További részletek, nagyobb kép, tracklist "Egészen csodálatos, hogy a néphagyomány korábbi századaink hány meg hány dallamát, szövegét őrizte meg számunkra. A 20. századi népdalgyűjteményekben bőven találunk olyan dalokat, melyeket korabeli, írásos forrásokból (Peer-, Paix-, Kájoni-, Vietorisz-kódex, 17. századi kéziratos énekeskönyvek, Vásárhelyi Daloskönyv, zsoltárgyűjtemények, Pálóczi H. Á.: Énekes poézis… stb.) már ismerünk. A 16. századtól kezdve fennmaradt szövegemlékeink is egyre szaporodnak. Az egyes zenetörténeti korszakok sokszínűségéről, a különféle műfajok, dallamtípusok születéséről, változásairól, vagy épp eltűnéséről egyre teljesebb leírásokat olvashatunk. Mi a leírtak szemléltető bemutatására teszünk kísérletet. Ezért olyan zenetörténeti – mind műzenei, mind népzenei – példákat sorakoztatunk fel, melyek a 16. századig visszanyúlóan szemléltetik zenei hagyományaink gazdagságát, valamint rámutatnak a megőrzés-változás szétválaszthatatlan, izgalmas folyamatára, az egyes zenei irányzatok és műfajok összefüggésére. Mivel világi és egyházi zene évszázadokon át ugyanazon kulturális- és zenei hagyományból táplálkoztak, majd szétválásuk után is folyamatos kölcsönhatásban éltek, a műfaji sokszínűség meglepően nagy."

Magyar reneszánsz emlékek írott forrásokban és a néphagyományban, lanton és énekben.

Bognár Szilvia - ének
Kónya István - reneszánsz lant

1.Balassi Bálint - Borivóknak való / Bálint Balassi: Song For Wine-bibbers
2.Ungarescha
3.A szerelem kertjében / In The Garden Of Love
4.Anon - Psalmus CXXX / Anon: Psalm Nr. 130
5.Tinódi Lantos Sebestyén - Siess Kerestyén 161. zs. / T. L. S.: Psalm Nr. 161.
6.Ó fényességes szép hajnal / Beautiful Dawn
7.Szentséges Szűz Mária / Song About The Holy Mary
8.Anon - Danza
9.Szent István ének / Song About King St. Stephen
10.Jaj pártám / Oh My Aigrette
11.Jere ki szívem / Come, My Darling
12.Anon - Chorea (Bathori Tantz)
13.Báthori András... emlékezetére / Historical Lay About András Báthori
14.A talányfejtő lány / The Girl Who Sopved The Puzzle
15.Három aranyalma / Three Golden Apples - Jelenti magát Jézus / Jesus Declares Himself
16.Három aranyalma / Three Golden Apples - Karácsony / Christmas
17.Három aranyalma / Three Golden Apples - Húsvét / Easter
18.Három aranyalma / Three Golden Apples - Pünkösd / Pentecost
19.Hans Newsidler - Der Künigen Tantz
20.Szerelemorvosság / Remedy For Lovers
21.A gőgös feleség / The Proud Wife
22.Himnusz Szent László királyról / Hymn About King St. Ladislaus
23.Anon - Allemande de Ungrie
24.Wathay Ferenc - XXIV. Ének / Ferenc Wathay: 24th song
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
GCD 071 CD 2008   3650 Ft