Periferic Records - Stereo Kft.      H-1114 Budapest, Bartók Béla út 59.   tel.: +36-1-385-63-43   
stereokft@gmail.com
Mohai Gábor / Dévai Nagy Kamilla
Magyarország
 
 
Elmondom mind a sok tréfát (József Attila szerelmes versei és levelei) világzene

További részletek, nagyobb kép, tracklist Mohai Gábor előadóművészi érzékenysége, fogékony lelkülete jól érzi, mit kell József Attila szerelmi lírájából, egyáltalán e zseniális költő egész pályájából, poéziséből elsősorban közvetítenie: a szinte minden sorban jelenvaló örök gyermeki én sérülékenységét, a fölülemelkedés próbáját, a mindebből keletkező boldogságot is. Dacot, ujjongást, kamaszhitet, csüggedést, az emberi árvaság és szeretetéhség megannyi síró-káromló változatát. A versek, vallomások, sor- és levéltöredékek olyan komponáltságban szólalnak meg, hogy a legegyetemesebb érzés: a szerelem sajátos dallamrajzaként is eljut szívünkhöz. Dévai Nagy Kamilla az énekelt versekkel és Mohai Gábor szerkesztőként is az előadóművész fogékonyságával hangsúlyozza József Attila műveinek eddig már sorolt lényegét –szerelmes versek közvetítése által azt a hármasságot, amit lelki igényében a költőnek a család, a szerelem s Isten jelentett - volna: mindháromnak egyre szenvedtetőbb hiányát. Verset olvasva –aztán hallgatva: végül talán nem is hiábavalóságra rádöbbenő csönd keserűsége a mi élményünk, hanem József Attila költeményeinek mindent körülölelő, tiszta érzése.

Mohai Gábor - versmondó
Dévai Nagy Kamilla - ének, gitár

Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
GR 075 CD 2008   2900 Ft